Tamil melody video songs - 931374333640998

Tamil melody video songs
Tamil melody video songs 42,231 Views
  • 1050
  • 1451
  • 26

#தந்தையர்_தின_வாழ்த்துக்கள்

#எனது_ஹீரோ_எனது_அப்பா

ஏணியாக ஏற்றி வைப்பேன் உலகில் நீ உயர
மாலை போடா காத்து நிற்பேன் மகனே நீ ஜெயிக்க

கோபுரம் நீயாக உன்னை தாங்கிடும் நிலம் ஆவேன்
வெளிச்சத்தில் நீ வாழ என் விழிகளில் விளக்கு வைப்பேன்

பூவும் காத்தும் சேரும் போது வாசம் வருகிறது
நேரம் காலம் சேரும் போது வாழ்கை வருகிறது
நல்ல நல்ல நேரம் நம்மை வந்து சேரும்
முத்து முத்து தீபம் நித்தம் ஒளி வீசும்
அந்த வானம் வாழ்த்தும்

Posted 1 year ago in MUSIC

Selvam Rethinam 1 year ago

அருமையான பாடல் வரிகள்...

Nilujan Murugesu 1 year ago

Thureshan Thure senti qst

Sutha Suthan 1 year ago

Appavin kanavu

Ganesh Deepak 1 year ago

Good song.

Thureshan Thure 1 year ago

Ah c'è poco da dire bellissima

Shahul Hameed 1 year ago

Shahul Hameed 1 year ago

Super excited songs

Wiknesvaran Wheeravaku 1 year ago

GOOD SONG

Sutti Delson 1 year ago

Nice song

Kiri Kiritharan 1 year ago

மாலை போடா காத்து நிற்பேன் மகனே நீ ஜெயிக்க

லக்கூர் தளபதி ராம் 1 year ago

Father is great my god

Chandran Chan 1 year ago

Best song for family

Yogarajah Jathukulan 1 year ago

What movie

Pathurshika Pathu 1 year ago

Vijay Kumar 1 year ago

Super song

Than Tun 11 months ago

Se Lar 9 months ago

ျကိုက္

Vinoth Ravendrakumar 8 months ago

Love this Song 😍

Chit Thi 7 months ago

အရမ္းတန္ဖိုရွိတဲ႔သိခ်င္း

Vijay Kumar 5 months ago

Good

Rajah Raja 4 months ago

Piriya Piriya 4 months ago

Im very l like song

Cherry Rose 3 months ago

Nice

Arul Prashanth 12 days ago

GenFB.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: GenFB.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.